Regulamin usług
Serwery CSGO są własnością Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup”%
ul. Żurawia 6/12 lok 766%
00-503 Warszawa%
NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857%
WARUNKI OGÓLNE
1.Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu,%
2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwerów w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej oraz regulaminu danego serwera.%
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.%
4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i
szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.%
5. Użytkownik może mieć ograniczony dostęp do serwerów w przypadku nie zastosowania się do
regulaminu wewnętrznego serwera dostępnego każdorazowo przed wejściem na serwer.%
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie serwera i powstałe w związku z tym szkody.%
7.Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na
szkodę serwera)%
8.Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego w
skardze na forum lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.%
9. Regulamin serwerów dostepny pod linkiem: https://studioadept.net/forum/showthread.php?
tid=18%
10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ..
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się zapoznać.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy
informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
towaru.
13. Czas serwisu na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. W przypadku nie ustosunkowania się
do niej w tym czasie, uznaje się ją za uzasadnioną
PLATNOŚCI
1. Platności realizowane są przez serwis Przelewy24, regulamin: https://www.przelewy24.pl/
regulamin%
2. Możliwe jest zakupienie kredytów, aktywujących dodatkowe opcje na serwerze. Cena oraz ilość
zdjęć jest ustalona przez Partnera i wszystkie informacje są dostępne na miejscu w lokalu.%
3. Aby dokonać reklamacji płatności proszę kontaktować się z adresem: https://
www.przelewy24.pl/reklamacje%
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych jest Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” ul. Żurawia
6/12 lok 766. 00-503 Warszawa%
Wszelkie dane osobowe takie jak adres IP, identyfikator zamówień wykorzystywane są tylko i
wyłącznie w celach realizacji zamówienia oraz nie są nikomu udostępniane.%
Aby uzyskać, usunąć lub zmienić swoje dane należy skontaktować się z adresem
support@studioadept.net%
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w
dowolnym momencie.
Kontakt
Adres email - support@studioadept.net